Jak działamy

Cel: skuteczne działania na rzecz lepszej Europy

Budujemy społeczność, której wspólnym celem jest zabieganie o lepsze rozwiązania i decyzje w Europie. Dzięki WeMove Europe nasi członkowie i członkinie mogą sprawnie i skutecznie wywierać nacisk na unijnych decydentów i wpływać na kształt decyzji politycznych podejmowanych w Unii Europejskiej. Kiedy działamy wspólnie, lepiej słychać nasze głosy – i bardziej trzeba się z nimi liczyć.

Model

Organizowanie społeczności za pomocą narzędzi internetowych to niezwykle skuteczny sposób na masową aktywizację ludzi wokół ważnych tematów. Dla nas to także najlepsza metoda, aby połączyć głosy Europejek i Europejczyków z różnych krajów i wspólnie wyrażać nasze stanowiska w sprawach dotyczących Unii Europejskiej. Dzięki temu obywatele i obywatelki Europy mogą mówić jednym głosem ponad granicami państw, a przepaść pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami Europy oraz brukselskimi biurokratami zmniejsza się.

Organizacje, które prowadzą kampanie online, działają z sukcesami zarówno w poszczególnych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym, a mimo to potencjał mobilizacji obywatelek i obywateli Unii Europejskiej pozostawał jak dotąd niewykorzystany.

Przez strukturę organizacyjną wielu grup i organizacji pozarządowych nie zawsze mogły one szybko i skutecznie mobilizować ludzi na poziomie europejskim. Dlatego powstało WeMove Europe – nowa organizacja, której celem jest sprawne działanie w całej Unii Europejskiej.

Jak działamy

Mobilizujemy się do działania w krytycznych momentach, w których dobrze ukierunkowana presja naszej społeczności ma szansę wywołać prawdziwe zmiany na poziomie unijnym i pomóc budować bardziej obywatelską, otwartą Europę. Nasze działania kierujemy tam, gdzie mogą one przynieść największy efekt, dlatego na naszym celowniku najczęściej znajdują się instytucje unijne, rządy państw członkowskich czy międzynarodowe korporacje.

Używanie narzędzi internetowych pozwala nam na zniesienie barier pomiędzy obywatelami i obywatelkami Europy a procesami politycznymi w UE. Dzięki temu wszystkie osoby należące do naszej społeczności mają szansę zabrać głos w dyskusjach na poruszające Europę tematy, współtworząc europejską demokrację, w której dotychczas zbyt często interesy potężnych lobby brały górę nad dobrem społeczeństw. Model organizacji społeczności online pozwala nam szybko zebrać pojedyncze głosy tysięcy członków i członkiń w potężne, kolektywne działanie, zarówno w internecie, jak i offline.

Nasz sposób prowadzenia kampanii opiera się na budowaniu partnerstw. Naszym celem jest łączenie istniejącej wiedzy i doświadczenia naszych organizacji partnerskich z wyjątkową zdolnością WeMove Europe do mobilizacji naszej społeczności w całej Europie, ponad granicami państw narodowych; zdolności, której jak dotąd wyraźnie w UE brakowało. Dzięki budowaniu współpracy z partnerami w oparciu o szacunek i zaufanie, chcemy współtworzyć silne europejskie społeczeństwo obywatelskie i wspólnie mieć rzeczywisty wpływ na europejski polityki, które dotyczą nas wszystkich.

W naszych działaniach dbamy o precyzyjne nakreślenie celów, trafną diagnozę sytuacji politycznej oraz silną teorię zmiany. Naszą ambicją jest prowadzenie kampanii, które przybliżą nas do takiej Europy, jakiej chcemy, i prowadzenie ich etycznie, przy jednoznacznym poszanowaniu praw naszych członków i członkiń do prywatności.

Czego nie robimy

WeMove Europe nigdy nie współpracuje z grupami, których działalność stoi w sprzeczności z zasadami otwartości i demokracji.

WeMove Europe nie jest partią polityczną, nie ma także żadnych powiązań z grupami lub partiami politycznymi. Jeśli jakaś partia lub ugrupowanie dopuszczają się nadużyć lub występują wbrew naszym wartościom, jesteśmy zawsze gotowi je skrytykować. Jeśli zaś grupa polityczna wspiera postępowe rozwiązania i polityki zgodne z wyznawanymi przez nas zasadami, chętnie ją pochwalimy.

Raport Roczny

Więcej o naszej działalności możesz przeczytać w Raporcie Rocznym 2019 oraz Raporcie Rocznym 2020.